Patent Nasıl Alınır
ALCAN Kalitesi Markanıza Değer Katar
Patent Nasıl Alınır
Patent Alma
Marka
Patent
Tasarım
ALCAN Hakkında
İletişim
ENDÜSTRİYEL TASARIM
TASARIM ARAŞTIRMA
TASARIM TESCİL
TASARIM TESCİL
Patent Alma, Patent Almak, Patent Nasıl Alınır Tasarımın Tescil Başvurusu için Gerekli olan Belgeler

a) Başvuru dilekçesi,
b) Başvuru ücreti,
c) Tasarımı açıklayan tarifname ve tasarımı konu alacak veya tasarımın uygulanacağı ürünlerin tanıtımı (4 adet),
d) Görsel anlatım (11 adet),
e) Tasarımcının kimliği.

Patent Alma, Patent Almak, Patent Nasıl Alınır Tasarım Tescil Başvurusunun İncelenmesi

Tasarım tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından; şekli, başvuruda bulunma hakkı, rüçhan hakkı ve mutlak red nedenleri (kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar gibi) bakımından incelenir.

Türk Patent Enstitüsü yapacağı inceleme sonucunda aşağıda belirtilen kararlardan birini verir.

a) Tescil talebinin geri çevrilmesi,
b) Herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse, başvurunun kesinleşmesi,
c) Eksikliklerin yönetmelikte öngörülen süre içinde giderilmesi.

Patent Alma, Patent Almak, Patent Nasıl Alınır Tasarım Tescil ve Yayınlama

Gerekli kanuni şartlar yerine getirilmiş ve başvurunun geri çevrilmesini gerektirecek bir neden yoksa başvuru tarihi kesinlik kazanmış olmakla, tasarım sicil’ine kayıt edilir.

Sicile kaydı yapılmış tasarımlar, aylık çıkmakta olan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayımlanır. Yayım süresi 6 aydır.

Kayıt ve yayın işlemi, KHK ve Yönetmelikte öngörülen şekil, şartlar ve unsurları da kapsamak üzere yerine getirilir.

Başvurunun yayınlanması hukuki sonuçlar doğurur.

Tasarım tescil başvurusu sahibi eğer dilerse, referans tarihinden başlamak ve 30 aydan uzun olmamak üzere, başvuru sırasında yayının ertelenmesi talebinde bulunabilir.

Yayın erteleme talebi bulunan ve başvuru tarihi kesinleşmiş olan başvurunun sicil kaydı yapılır, ancak gerek tasarımın görsel anlatımı gerekse başvurunun diğer belgeleri kamu incelemesine kapalı tutulur.

Patent Alma, Patent Almak, Patent Nasıl Alınır Tasarım Tesciline İtiraz ve Tasarımın İncelenmesi

İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve ilgili yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla, tasarım belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir.

Bu itirazların yazılı olarak ve ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yapılması zorunludur. Ayrıca, yapılacak olan itirazın nazara alınması için, Yönetmelikte öngörülen itiraz ücretinin de ödenmesi gerekir.

Enstitü itirazları incelerken gerekli gördüğü takdirde, tarafların itiraz ve savunmalarını ilgili taraflara iletir ve yazılı görüşlerini alır.

Patent Alma, Patent Almak, Patent Nasıl Alınır Türk Patent Enstitüsü itirazları inceledikten sonra aşağıda belirtilen kararlardan birini verir:

a) Şekli bir işlemin yerine getirilmediği veya eksik yapıldığına ve bu eksikliklerin giderilmesine,
b) Tasarım belgesinin verilmesi ile ilgili işlemlerin geçersizliğine,
c) Eksikliklerin yapıldığı yere kadar geriye dönülmesi ve işlemlerin yeniden yapılmasına,
d) Tasarım belgesinin iptaline.
    Tasarım belgesinin iptal kararı ilgili bültende yayınlanır.

11001100111111111100000010101010110011001100110011110000111100001111000010001000100010001000000011001100101010101111111111110000
Patent Nasıl Alınır | Patent Alma | Marka | Patent | Tasarım | ALCAN Hakkında | İletişim